En effektiv och kvalitativ produktion är till fördel för slutkunden

En effektiv och kvalitativ produktion är till fördel för slutkunden

Varje dag använder vi LEAN-verktyg och tack vare dem är vår produktion jämn och kvalitativ.

I kundrelationerna strävar vi efter långvarigt och fullständigt förtroende och att bygga upp ett partnerskap. Våra kunder är marknadsledande inom sina branscher och deras behov och förväntningar styr Premec Oy:s utvecklingsåtgärder.

Varje dag följer vi upp förmågan att producera kvalitet med hjälp av olika mätare.
Läs mer om kvalitet >

Donetti