Moderna lokaler och en kontinuerligt förbättrad maskinpark

Moderna lokaler och en kontinuerligt förbättrad maskinpark

Våra högklassiga lokaler är en god utgångspunkt för att betjäna våra kunder och växa tillsammans med dem.

Premec Oy:s stabila ekonomi möjliggör investeringar i nya maskiner så att vi kan svara på kundernas växande och föränderliga behov.

Donetti