Nykyaikaiset toimintatilat ja jatkuvasti kehittyvä konekanta

Laadukkaat toimitilamme antavat meille hyvän pohjan palvella ja kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Premec Oy:n vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa investoinnit uusiin koneisiin vastataksemme asiakkaidemme kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin.

Donetti