Premec Oy tillverkar produkter för kunder från flera olika branscher

Vår breda kundbas ger en jämn belastning på verksamheten. Våra kunder som kommer från olika branscher utjämnar säsongs- och konjunktursvängningarna. Detta i sin tur garanterar leveranser i rätt tid till våra kunder och en god kundnöjdhet.

Kylsystem (Cooling systems)

Ventilations- och kylmaskiner

Hälso- och sjukvård (Medical)

Röntgenapparater, hälso- och sjukvårdsutrustning

Lantbruk (Agricultural)

Delar till lantbruksmaskiner och -fordon

Urbanisering (Urban Application)

Produkter och lösningar inom urbanisering

Datakommunikation (Networks)

Bredbands-, datakommunikations- och mobilnätsenheter

Konsumenter (Consumers)

Mondex-bastuaggregat och -stenelement

Donetti