Professionell och motiverad personal

Professionell och motiverad personal

Premecs ägare och personal har lång erfarenhet inom branschen. Vi utbildar kontinuerligt vår personal, för att betjäna våra kunder ännu bättre och öka konkurrenskraften.

Premec erbjuder personalen ett uppmuntrande bonussystem för hälsosamma levnadsvanor.

Donetti