Pulverlackering som en del av produktionsprocessen

Pulverlackeringen utförs miljövänligt och energieffektivt. För förbehandling av ytor använder vi fosfatfri Bonderite NT-1.

Processen som bygger på nanokeramik minskar belastningen på miljön samt förbättrar färgytans kvalitet och hållfasthet. Processen övervakas i realtid.

Vi utför pulverlackering också som underleverans.

Pulverlackering som en del av produktionsprocessen
Donetti